Γενικές υποδείξεις για τη χρησιμοποίηση δεδομένων σας

Η προστασία των δεδομένων σας είναι για το hc24.de πολύ σημαντική. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να κατανοήσετε τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας από το hc24.de. Οι ακόλουθες αρχές προστασίας δεδομένων περιγράφουν λεπτομερώς, ποιες πληροφορίες συλλέγουμε για εσάς και τι συμβαίνει με αυτά τα δεδομένα. Αφιερώσετε παρακαλώ λίγο χρόνο, για να διαβάσετε τις αρχές προστασίας δεδομένων, διότι πιστεύουμε, ότι θα ήταν καλό να γνωρίζετε όσο το δυνατόν περισσότερα για τη χρησιμοποίηση των δεδομένων σας.

 1. Υποδείξεις για παιδιά και νέους

  Άτομα κάτω των 18 ετών δυστυχώς δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση της υπηρεσίας μας.

 2. Ποια δεδομένα συλλέγει το hc24.de;

  Κατά βάση μπορείτε να επισκεφθείτε την προσφορά μας, χωρίς να μας γνωστοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εφόσον όμως αποφασίσετε, να συμμετέχετε ενεργά στον εμπορικό χώρο μας, θα πρέπει να σας ζητήσουμε τα ακόλουθα δεδομένα:

  Όνομα χρήστη και κωδικό, προσφώνηση, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) και τα δικά σας δεδομένα προσφοράς ή ζήτησης.

  Αυτές οι πληροφορίες αποτελούν δεδομένα, χωρίς τα οποία δεν είναι δυστυχώς δυνατόν να επεξεργαστούμε την προσφορά ή τη ζήτησή σας. Όλα τα πλαίσια, όπου σας ζητάμε κάποια υποχρεωτικά στοιχεία είναι επισημασμένα με έναν αστερίσκο "*".

  This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

  In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

  Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

  The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you’ll have to click this link again, if you delete your cookies.

 3. Cookies

  Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το γεγονός, ότι το hc24.de χρησιμοποιεί τα ονομαζόμενα cookies, στην έκταση που περιγράφεται παρακάτω.

  Από τη μία πλευρά σας αποστέλλουμε τα ονομαζόμενα μόνιμα (persistent) cookies, με τη βοήθεια των οποίων κρατάμε στο πλαίσιο της τράπεζας πληροφοριών ακινήτων μας σημειώσεις για τα εισαγόμενα από εσάς κριτήρια αναζήτησης και τα αποθηκεύουμε για τη διεξαγωγή εσωτερικών αξιολογήσεων. Τα κατά αυτό τον τρόπο – φυσικά ανώνυμα – συλλεγμένα δεδομένα επιθυμούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, για να προσαρμόσουμε την προσφορά μας ακόμα καλύτερα στις ανάγκες των πελατών μας. Εάν θέλετε να σταματήσετε αυτή τη διαδικασία, μπορείτε να το κάνετε μέσω της απενεργοποίησης των cookies (βλ. κάτω). Η απενεργοποίηση δεν επηρεάζει τη διαθεσιμότητα ή απεικόνιση της σελίδας μας.

  Από την άλλη μεριά χρησιμοποιούμε τα ονομαζόμενα προσωρινά (session) cookies, με τη βοήθεια των οποίων λαμβάνετε για όση διάρκεια επισκέπτεστε τη σελίδα μας μία ανώνυμη session-ID (προσωρινή ταυτότητα). Αυτή η session-ID μας δίνει τη δυνατότητα, να σας αναγνωρίσουμε και πάλι ως έναν συγκεκριμένο ανώνυμο χρήστη. Με αυτό τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε μία συνέχεια στο πλαίσιο της επίσκεψής σας και για παράδειγμα να αποφύγουμε, να εμφανίζονται συνεχώς οι ίδιες διαφημίσεις. Το session cookie και η session-ID σας, διαγράφονται μετά το τέλος της επίσκεψής σας στη σελίδα μας. Σε περίπτωση που δεν αποδέχεστε αυτό το cookie, δεν μας δίνεται η δυνατότητα, να σας θέσουμε στη διάθεσή σας έναν εμπορικό χώρο, που να λειτουργεί άρτια.

  Τι είναι τα cookies:

  1. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά σύμβολα ταυτοποίησης, που διαβιβάζονται μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο στο δικό σας υπολογιστή. Δίνετε στα συστήματά μας τη δυνατότητα, να διαχωρίζουμε προσωρινά το πρόγραμμα περιήγησής σας (browser) από άλλα.
  2. Η λειτουργία βοήθειας στην μπάρα του μενού των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης στο διαδίκτυο σας εξηγεί, πώς να ρυθμίσετε κατά τέτοιον τρόπο το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να μην δέχεστε πια cookies ή να τα δέχεστε μόνο περιορισμένα. Εκεί μπορείτε επίσης να πληροφορηθείτε, πώς θα διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να σας πληροφορεί, όταν "προσφέρεται" στον υπολογιστή σας ένα cookie. Δυστυχώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να βιώσετε πλήρως τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας μας, μόνο με ενεργοποιημένη την αποδοχή cookies. Για το λόγο αυτό σας συνιστούμε, να έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία των cookies του εξυπηρετητή (server) σας.
  3. Εκτός αυτού σας συνιστούμε, μετά το τέλος της χρήσης ενός υπολογιστή, που μοιράζεστε με άλλους και του οποίου το πρόγραμμα περιήγησης είναι κατά τέτοιον τρόπο προγραμματισμένο, ώστε να αποδέχεται cookies, να αποσυνδέεστε πλήρως.

 4. Με ποιο σκοπό χρησιμοποιεί το hc24.de τα δεδομένα σας;

  Το σημαντικότερο αρχικά:

  Τα δεδομένα εγγραφής σας δεν πωλούνται ή δεν μεταβιβάζονται σε άλλους για εμπορικούς σκοπούς χωρίς έγκριση.

  Η υπηρεσία μας, μία εμπορική πλατφόρμα για προσφορά και ζήτηση ακινήτων, έχει ως αντικείμενο κυρίως, να διαμεσολαβεί μεταξύ εκείνων που προσφέρουν ακίνητα και των ενδιαφερομένων για ακίνητα.
  Αυτό συμβαίνει μεταξύ άλλων μέσω της μεταβίβασης συγκεκριμένων στοιχείων επαφών, που καθιστούν στους χρήστες δυνατό, να ξεκινήσουν άμεσα τις διαπραγματεύσεις.
  Τα στοιχεία επαφών που μεταβιβάζονται για το σκοπό αυτό είναι:

  • Για τις προσφορές: Όλα τα στοιχεία, που έχετε δηλώσει κατά την τοποθέτηση του αντικειμένου και κατά την συμπλήρωση των στοιχείων της επαφής.
  • Για τη ζήτηση: Όλα τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει στο έντυπο επαφής.

  Σας παρέχουμε τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας μας να προβείτε στην αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από συνεργάτες και εταιρείες τρίτων, για να βοηθηθούν άλλοι χρήστες να προσανατολιστούν. Στο έντυπο αξιολόγησης δεν συγκεντρώνονται προσωπικά δεδομένα. Η αξιολόγηση μπορεί να γίνει ανώνυμα και γίνεται προαιρετικά.

  Εκτός αυτού χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για τη διεξαγωγή και διεκπεραίωση συμβολαίων που έχουν συναφθεί, προκειμένου να αποσταλούν αποδείξεις ή προκειμένου να υπάρξει στοιχείο επαφής για τυχόν προβλήματα.

  Τέλος χρησιμοποιούμε όλα τα δεδομένα των συμμετεχόντων, για να μπορούμε προς συμφέρον των έντιμων χρηστών να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τυχόν καταχρήσεις στα πλαίσια του εμπορικού χώρου ακινήτων μας και για να προστατεύσουμε σε αυτές τις περιπτώσεις τους πελάτες μας από τυχόν βλάβες.

  Προκειμένου να λάβουν όσο περισσότεροι ενδιαφερόμενοι γνώση για τις προσφορές σας, καταχωρούμε αγγελίες, εν μέρει και μέσω συνεργαζόμενων αγορών ακινήτων. Αυτό σημαίνει φυσικά, ότι τα στοιχεία επαφών (βλ. πάνω) δίδονται παραπέρα σε συνεργαζόμενες αγορές ακινήτων.
  Εφόσον δεν επιθυμείτε αυτό το επιπρόσθετο σέρβις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε τη μεταβίβαση δεδομένων σας, μέσω μίας αντίστοιχης γνωστοποίησης με e-mail στο info@hc24.de.

 5. Επιτρέπεται το hc24.de να μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε άλλους;

  Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο σημείο 4, δεν μεταβιβάζουμε κατά βάση τα δεδομένα σας σε τρίτους.

  Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν εξαιρέσεις, όπου είμαστε υποχρεωμένοι από το νόμο να μεταβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, για παράδειγμα στο πλαίσιο ποινικών διώξεων.

  Σε περίπτωση μίας καταγγελθείσας κατάχρησης του hc24.de-εμπορικού χώρου, αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταβίβαση δεδομένων σε άλλους χρήστες, να υπάρχουν βάσιμα και τεκμηριωμένα στοιχεία για την κατάχρηση.

 6. Πώς χρησιμοποιούν άλλοι τα δεδομένα σας;

  Εφόσον δεν υπάρχει άλλη διευκρίνιση, αναφέρονται αυτές οι αρχές αποκλειστικά στη χρήση και χρησιμοποίηση των προσωπικών δεδομένων σας.

  Προσέξτε παρακαλώ: Στο πλαίσιο, που μεταβιβάζετε τα στοιχεία σας σε τρίτους, σε εκείνους που στην ιστοσελίδα μας προβαίνουν σε προσφορά και ζήτηση ή σε άλλες ιστοσελίδες, μπορεί εκεί τα δεδομένα σας να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς.

  Εφόσον κάνετε χρήση υπηρεσιών τρίτων, ισχύουν οι γενικοί όροι χρήσης και οι οδηγίες προστασίας δεδομένων αυτών των επιχειρήσεων. Το hc24.de δεν ελέγχει αυτούς τους όρους και τις οδηγίες.
  Σας συνιστούμε, να πληροφορηθείτε προηγουμένως για εκείνους τους παρόχους και τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας, πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών τους και πριν προβείτε στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων σας.

  Σε σχέση με αυτό αναλογιστείτε, ότι κάθε φορά που πατάτε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, μεταφέρεστε στην ιστοσελίδα ενός άλλου πάροχου.