Algemene aanwijzing over de omgang met uw gegevens

De bescherming van uw gegevens is voor hc24.de zeer belangrijk. Daarom willen wij, dat u de omgang door hc24.de met uw gegevens begrijpt. Onze volgende beginselen inzake gegevensbescherming beschrijven uitvoerig welke informatie wij over u verzamelen en wat er gebeurt met deze gegevens. Neem even de tijd om onze beginselen inzake gegevensbescherming te lezen, omdat we geloven dat u zo veel mogelijk over de omgang van uw gegevens moet weten.

 1. Aanwijzing voor kinderen en jongeren

  Voor personen onder 18 jaar is het helaas niet toegestaan, van onze service gebruik te maken.

 2. Welke gegevens verzamelt hc24.de?

  In principe kunt u onze aanbiedingen bezoeken, zonder dat u ons persoonlijke gegevens mededeelt. Als u besluit om actief op onze marktplaats te handelen, dan moeten wij de volgende gegevens van u verzamelen:

  Gebruikersnaam en wachtwoord, adres, achternaam, e-mailadres en uw aanbod of verzoekgegevens.

  Bij deze informatie gaat het om gegevens, zonder die wij uw aanbieding of uw verzoek helaas niet kunnen bewerken. Alle velden die zulke verplichte gegevens opvragen, hebben wij voor u met een "*" gekenmerkt.

  This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

  In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

  Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

  The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you’ll have to click this link again, if you delete your cookies.

 3. Cookies

  Wij willen u daarover informeren dat hc24.de in de hieronder beschreven omvang gebruik maakt van de zogenaamde cookies.

  Ten eerste sturen wij u zogenaamde permanente cookies, waarmee wij de door u in het kader van onze onroerend goed database ingevoerde verzoekcriteria meeschrijven en voor onze interne evaluaties opslaan. De op deze manier - uiteraard anoniem - verzamelde gegevens willen wij gebruiken, om onze aanbiedingen nog beter op de behoeften van onze klanten af te stemmen. Als u deze handelwijze wilt verhinderen, dan kunt u dit doen door de cookies (zie hieronder) te deactiveren. Het deactiveren heeft geen invloed op de beschikbaarheid of het afbeelden van onze website.

  Ten tweede maken wij gebruik van zogenaamde sessie-cookies, waarmee u voor de duur van een bezoek aan onze website een anonieme sessie-ID ontvangt. Deze sessie-ID stelt ons in staat om u als een bepaalde anonieme gebruiker weer te herkennen. Hierdoor kunnen wij voor u continuïteit in het kader van uw bezoek genereren en bijvoorbeeld voorkomen dat u steeds weer met dezelfde commercials wordt geconfronteerd. De sessie-cookie en uw sessie-ID worden aan het einde van uw bezoek op onze website gewist. Als u deze cookie niet accepteert, is het helaas niet mogelijk om u een goed functionerende marktplaats ter beschikking te stellen.

  Wat zijn cookies:

  1. Cookies zijn alfanumerieke identificatietekens, die wij via uw webbrowser aan uw computer doorgeven. Ze stellen onze systemen in staat om uw browser tijdelijk van andere te onderscheiden.
  2. De helpfunctie in de menubalk van de meeste webbrowsers verklaart u, hoe u uw browser zo instelt dat hij geen cookies meer of slechts beperkt accepteert. Daar leert u ook, hoe u uw browser moet configureren zodat hij u informeert wanneer uw computer een cookie wordt "aangeboden". Helaas kunt u alleen met een geactiveerde cookie-acceptatie de functionaliteit van onze website volledig gebruiken en beleven. Wij adviseren u dan ook om de cookiefunctie van uw server bij uw bezoek op onze website ingeschakeld te laten.
  3. Bovendien raden aan om bij beëindiging van het gebruik van een computer die u deelt met anderen waar de browser zodanig is ingesteld dat de computer cookies accepteert, om deze altijd volledig af te melden.

 4. Waarvoor gebruikt hc24.de uw gegevens?

  Het belangrijkste vooraf:

  Uw registratiegegevens worden niet verkocht of om andere commerciële redenen onbevoegd aan derden doorgegeven.

  Onze dienstverlening, een marktplatform voor aanbieders en geïnteresseerden van onroerend goed aan te bieden, heeft in het bijzonder als inhoud, contacten tussen aanbieders en geïnteresseerden te bemiddelen.
  Dit gebeurt onder andere door het doorgeven van bepaalde contactinformatie, die de gebruikers in staat stellen om rechtstreeks onderhandelingen met elkaar aan te gaan
  De voor dit doel doorgegeven contactgegevens zijn:

  • Als aanbieder: alle informatie die u bij de objectinstelling en bij het aangeven van de contactpersoon hebt gegeven.
  • Als vrager: alle informatie die u in het contactformulier aangeeft

  Wij maken het u mogelijk om een beoordeling van ons platform en daarop gevonden diensten van partners en derden als oriëntatiehulp voor andere gebruikers af te geven. In het beoordelingsformulier worden geen persoonlijke gegevens verzameld. De beoordeling kan anoniem worden afgegeven en het afgeven is op vrijwillige basis.

  Daarnaast gebruiken wij uw gegevens, voor zover dit voor de uitvoering en het afhandelen van binnengekomen contractverhoudingen nodig is, bijvoorbeeld voor het toezenden van facturen of voor contactlegging als er problemen ontstaan.

  Uiteindelijk gebruiken we de gegevens van alle deelnemers, om in het belang van de eerlijke gebruikers om eventueel misbruik in het kader van onze onroerend goed marktplaats effectief te bestrijden en om onze klanten in deze gevallen voor schade te beschermen.

  Om ervoor te zorgen dat uw aanbiedingen aan zoveel mogelijk geïnteresseerden bekend worden, verspreiden wij annonces gedeeltelijk ook via onroerendgoedbeursen die met ons samenwerken. Dit omvat natuurlijk, dat wij uw contactgegevens (zie hierboven) aan de samenwerkende onroerendgoedbeurs doorgeven.
  Als u deze extra service niet wenst, kunt u het daarmee verband houdende doorgeven van uw gegevens te allen tijde door een desbetreffende kennisgeving per e-mail naar info@hc24.de tegenspreken.

 5. Mag hc24.de uw gegevens aan andere doorgeven?

  Afgezien van de alinea 4 genoemd gevallen, geven wij uw gegevens principieel niet aan derden door.

  Er kunnen evenwel uitzonderingsituaties zijn, waarin we wettelijk verplicht zijn om uw persoonlijke gegevens aan derden door te geven zoals bij maatregelen van strafvervolging van overheidswege.

  In het geval van een klacht wegens misbruik van de hc24.de-marktplaats is een vereiste voor het doorgeven van gegevens aan andere gebruikers, dat er een gegrond en gedocumenteerd bewijs van het misbruik beschikbaar is.

 6. Hoe gaan andere met uw gegevens om?

  Voor zover niet anders vermeld, behandelen deze grondbeginselen uitsluitend ons gebruik en het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

  Neemt u a.u.b. in acht: In de mate waarin u uw gegevens aan derden doorgeeft, hetzij aan aanbieders of aanvragers op onze website of op een andere websites, kunnen uw gegevens daar voor meest verschillende doeleinden worden gebruikt.

  Doet u een beroep op diensten van derden, gelden de algemene voorwaarden en het privacybeleid van deze bedrijven. hc24.de controleert deze voorwaarden en richtlijnen niet.
  Wij raden u aan om zich vooraf te informeren over deze aanbieders en hun behandeling van uw gegevens voordat u gebruik maakt van hun diensten en daarvoor uw persoonlijke gegevens bekendmaakt.

  Houdt u in dit verband er a.u.b. rekening mee dat wanneer u klikt op een externe link u altijd wordt doorgestuurd naar de website van een andere internetprovider.