Generell informasjon om omgangen med dine data

Vernet om dine data er svært viktig for hc24.de. Vi ønsker derfor at du forstår hvordan hc24.de omgås med dine data. Våre følgende prinsipper til datavern beskriver utførlig hvilken informasjon vi samler om deg og hva som skjer med disse dataene. Vær vennlig å ta deg tid til å lese våre prinsipper når det gjelder datavern, for vi synes at du bør vite så mye som mulig om omgangen med dine data.

 1. Informasjon for barn og ungdom

  For personer under 18 år er det dessverre ikke tillatt å benytte vår tjeneste.

 2. Hvilke data samler hc24.de?

  This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

  In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

  Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

  The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you’ll have to click this link again, if you delete your cookies.

 3. Cookies

  Vi ønsker å informere deg om at hc24.de anvender såkalte cookies i det omfang som beskrives nedenfor.

  For det første oversender vi deg såkalte persistente cookies, og med hjelp av disse skriver vi ned de søkekriteriene du har tastet inn innenfor rammen av vår eiendomsdatabank og lagrer dem for våre interne evalueringer. De dataene som vi - selvfølgelig anonymt - innhenter på denne måten, ønsker vi å bruke for å tilpasse vårt tilbud enda bedre til våre kunders behov. Dersom du ikke ønsker denne fremgangsmåten, kan du forhindre dette ved å deaktivere cookien (se nedenfor). Deaktiveringen har ingen innflytelse på vår sides tilgjengelighet eller avbildingen av den.

  For det andre anvender vi såkalte sessioncookies, og ved hjelp av disse får du en anonym session-ID i den tiden besøket varer. Denne session-IDen gjør det mulig for oss å gjenkjenne deg som en bestemt anonym bruker. På denne måten kan vi generere kontinuitet for deg innenfor rammen av ditt besøk og eksempelvis unngå at du til stadighet støter på de samme sprettopp-reklamene. Sessioncookien og din session-ID slettes så snart besøket ditt på vårt nettsted er avsluttet. Dersom du ikke aksepterer denne cookien, er det dessverre ikke mulig for oss å stille et perfekt funksjonerende e-torg til disposisjon for deg.

  Hva er cookies:

  1. Cookies er alfanumeriske identifikasjonstegn som vi oversender til din datamaskin vha. din nettleser. De gjør det mulig for våre systemer midlertidig å skjelne din nettleser fra andre.
  2. Hjelpefunksjonen i menylinjen for de fleste nettlesere forklarer deg hvordan du kan innstille nettleseren din slik at ingen cookies mer aksepteres eller kun aksepteres med innskrenkning. Der får du også vite hvordan du må konfigurere din nettleser slik at den informerer deg når din datamaskin blir «tilbudt» en cookie. Dessverre kan du kun benytte og oppleve vår nettsides funksjonalitet fullstendig med en aktivert cookieaksept. Vi anbefaler deg derfor å la cookiefunksjonen til din server være innkoplet ved ditt besøk på våre sider.
  3. Vi anbefaler deg dessuten alltid å logge deg fullstendig ut når du har avsluttet bruken av en datamaskin som du deler med andre og der nettleseren er innstilt slik at datamaskinen aksepterer cookies.

 4. Hva bruker hc24.de dine data til?

  Det viktigste først:

  Dine registreringsdata blir ikke solgt eller av andre økonomiske grunner gitt videre til tredje parter uten tillatelse.

  Vår tjeneste, nemlig å tilby en e-torgplattform for tilbydere og interessenter av eiendom, omfatter spesielt å formidle kontakter mellom tilbydere og interessenter.
  Dette skjer blant annet gjennom å gi visse kontaktopplysninger videre, som gjør brukerne i stand til umiddelbart å oppta forhandlinger med hverandre:

  • Som tilbyder: Alle opplysninger som du gir ved objektinnstillingen og når du angir kontaktpersonen.
  • Som etterspørrer: Alle opplysninger som du gir i kontaktformularet

  Vi gir deg muligheten til å avgi en vurdering av vår plattform og tjenestene fra partner- og tredje parters foretak til orienteringshjelp for andre brukere. I vurderingsformularet samles det ingen personlige data. Vurderingen kan avgis anonymt, og avleveringen er frivillig.

  Ved siden av dette bruker vi dine data så fremt dette er nødvendig til å gjennomføre og avvikle kontraktforhånd som vi har mottatt, eksempelvis til oversendelse av fakturaer eller for å ta kontakt dersom det oppstår problemer.

  Endelig anvender vi dataene til alle deltakere for i de redelige brukernes interesse effektivt å motvirke eventuelle misbrukelige handlinger innenfor rammen av vår eiendomstorg og for å beskytte våre kunder mot skade i disse tilfellene.

  For at så mange interessenter som mulig skal bli oppmerksomme på dine tilbud, distribuerer vi annonser delvis i tillegg via koopererende eiendomsbørser. Dette impliserer selvfølgelig at vi gir dine kontaktdata (se ovenfor) til de koopererende eiendomsbørsene.
  Dersom d ikke ønsker denne tilleggstjenesten, kan du til enhver tid motsette deg at dine data i denne forbindelsen ved å sende en tilvarende meddelelse pr. e-post til info@hc24.de.

 5. Har hc24.de lov til å gi dine data videre til andre?

  Bortsett fra de tilfellene som nevnes under siffer 4, gir vi prinsipielt ikke dine data videre til tredje parter.

  Det kan imidlertid unntaksvis oppstå situasjoner der vi er lovmessig forpliktet til å gi dine personrelaterte data videre til tredje parter, eksempelvis innenfor rammen av statlige straffeforfølgelsestiltak.

  I tilfelle av et påklaget misbruk av hc24.de-e-torget, er foreliggende begrunnede og dokumenterte holdepunkter for et misbruk forutsetning for at dataene gis videre til andre brukere.

 6. Hvordan behandler andre dine data?

  Så fremt intet annet er oppgitt, behandler disse prinsippene utelukkende vår bruk og anvendelsen av dine personrelaterte data.

  Vennligst merk: I det omfanget du gir dine data videre til tredje parter, enten det dreier seg om tilbydere eller etterspørrere på vårt nettsted eller på andre internettsider, kan dine data anvendes der til de forskjelligste formål.

  Dersom du benytter deg av tredje parters ytelser, gjelder disse foretakenes generelle forretningsbetingelser og retningslinjer for datavern. hc24.de kontrollerer ikke disse betingelsene og retningslinjene.
  Vi anbefaler deg å informere deg i forkant om disse tilbyderne og hvordan de behandler dine data, før du gjør deg nytte av deres tjenester og prisgir dine personrelaterte data til dette formålet.

  Du må i denne sammenhengen ikke glemme at du alltid ledes videre til en annen internettilbyders nettsted når du har klikket på en ekstern lenke.