Ogólne wskazówki dotyczące obchodzenia się z Państwa danymi

Ochrona Państwa danych jest dla hc24.de bardzo ważna. Dlatego też chcielibyśmy, abyście Państwo rozumieli sposób wykorzystania waszych danych przez hc24.de . Nasze poniższe zasady ochrony danych opisują dokładnie, jakie informacje dot. Państwa gromadzimy i co się dzieje z tymi danymi. Proszę przeznaczyć trochę czasu, aby przeczytać nasze zasady ochrony danych, ponieważ jesteśmy przekonani, iż powinniście Państwo wiedzieć możliwie jak najwięcej o postępowaniu z waszymi danymi.

 1. Wskazówka dla dzieci i młodocianych

  Korzystanie z naszych usług przez osoby poniżej 18 lat nie jest niestety dozwolone.

 2. Jakie dane zbiera hc24.de?

  Zasadniczo istnieje możliwość zapoznania się z naszą ofertą bez przekazywania danych osobowych. W przypadku podjęcia decyzji o aktywnym uczestnictwie na naszym rynku, musimy pobrać od Państwa następujące dane:

  nazwę użytkownika i hasło, tytuł, nazwisko, adres e-mail oraz Państwa dane dot. oferty wzgl. wniosku.

  W przypadku tych informacji chodzi o dane, bez których nie możemy edytować Państwa oferty lub Państwa wniosków. Wszystkie rubryki, które wymagają takich danych obowiązkowych, zostały oznaczone "*".

  This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google Analytics uses “cookies”, which are text files placed on your computer, to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website will be transmitted to and stored by Google on servers in the United States.

  In case IP-anonymisation is activated on this website, your IP address will be truncated within the area of Member States of the European Union or other parties to the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases the whole IP address will be first transfered to a Google server in the USA and truncated there. The IP-anonymisation is active on this website.

  Google will use this information on behalf of the operator of this website for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing them other services relating to website activity and internet usage.

  The IP-address, that your Browser conveys within the scope of Google Analytics, will not be associated with any other data held by Google. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser, however please note that if you do this you may not be able to use the full functionality of this website. You can also opt-out from being tracked by Google Analytics with effect for the future by downloading and installing Google Analytics Opt-out Browser Addon for your current web browser: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

  As an alternative to the browser Addon or within browsers on mobile devices, you can click this link in order to opt-out from being tracked by Google Analytics within this website in the future (the opt-out applies only for the browser in which you set it and within this domain). An opt-out cookie will be stored on your device, which means that you’ll have to click this link again, if you delete your cookies.

 3. Cookies

  Ponadto chcielibyśmy Państwa poinformować, że hc24.de używa tak zwanych cookies w poniżej opisanym zakresie.

  Przede wszystkim przesyłamy Państwu tzw. trwałe cookies, z pomocą których zapisujemy podane przez Państwa w ramach naszego banku danych nieruchomości kryteria wnioskowe i zapisujemy je dla naszych wewnętrznych analiz. Zebrane w ten sposób - oczywiście anonimowo - dane chcemy wykorzystać, aby jeszcze lepiej przystosować naszą ofertę do potrzeb naszych klientów. Jeśli nie chcecie Państwo, aby to było dokonywane, to możecie to uczynić poprzez wyłączenie cookies (patrz poniżej). Wyłączenie nie ma żadnego wpływu na dostępność wzgl. wyświetlenie naszej strony.

  Ponadto używamy tzw. czasowych cookies, za pomocą których otrzymujecie Państwo czasowy identyfikator ID na czas przeglądania naszej strony anonimowo. Ten czasowy, identyfikator ID umożliwia nam na rozpoznawanie Państwa jako określonego anonimowego użytkownika. Dzięki temu możemy zapewnić Państwu ciągłość w ramach Państwa przeglądania i przykładowo unikać, iż będziecie Państwo ciągle otrzymywali te same wstawki reklamowe. Czasowe cookie i Państwa czasowy identyfikator ID zostaną usunięte na koniec Państwa przeglądania naszej strony. Jeśli nie akceptujecie takiego cookie, to nie jesteśmy w stanie udostępnić Państwu niezawodnie funkcjonującego rynku.

  Co to są cookies:

  1. Cookies są alfanumerycznymi znakami informacyjnymi, które przekazujemy do Państwa komputera za pomocą Państwa przeglądarki. Umożliwiają one naszym systemom tymczasowe odróżnienie Państwa przeglądarki od innych przeglądarek.
  2. Funkcja pomocnicza na pasku menu najczęstszych przeglądarek internetowych wyjaśni Państwu, jak ustawić swoją przeglądarkę, aby nie akceptowała już cookies lub akceptowała je tylko w ograniczonym zakresie. Tam dowiecie się Państwo również, jak należy skonfigurować swoją przeglądarkę, aby było Państwu wiadomo, kiedy Państwa komputerowi "oferowane" są cookies. Niestety, z funkcjonalności naszej strony w pełnym zakresie można korzystać tylko z aktywowanym przyjęciem cookies. Dlatego zalecamy Państwu włączenie funkcji cookie swojego serwera podczas przeglądania naszych stron internetowych.
  3. Oprócz tego zalecamy zawsze całkowite wylogowanie się po zakończeniu użytkowania komputera, który współużytkujecie Państwo wraz z innymi i którego przeglądarka jest tak ustawiona, iż komputer akceptuje cookies.

 4. Do czego hc24.de używa Państwa danych?

  Na początek najważniejsza rzecz:

  Państwa dane rejestracyjne nie są sprzedawane lub też z innych ekonomicznych powodów w sposób niedozwolony przekazywane osobom trzecim.

  Nasza usługa polegająca na oferowaniu platformy rynkowej dla oferentów i interesantów nieruchomości obejmuje w szczególności pośredniczenie w kontaktach pomiędzy oferentami i interesantami.
  Odbywa się to między innymi poprzez przekazywanie określonych informacji kontaktowych, które umożliwiają użytkownikom podjęcie bezpośrednich negocjacji między sobą.
  Przekazywanymi do tego celu informacjami są:

  • Dla oferentów: wszystkie informacje które zostały podane przy wstawieniu obiektu i podawaniu osoby kontaktowej.
  • Dla zapytujących: wszystkie informacje, które zostały podane w formularzu kontaktowym.

  Umożliwiamy Państwu poprzez naszą platformę podanie oceny i znalezionych na niej usług przedsiębiorstw partnerskich i przedsiębiorstw trzecich dla zorientowania innych użytkowników. Na formularzu oceny nie są gromadzone żadne dane osobowe. Ocena może być podana anonimowo, a podanie oceny jest dobrowolne.

  Oprócz tego wykorzystujemy Państwa dane na tyle, na ile to jest potrzebne do przeprowadzenia i realizacji otrzymanych stosunków umownych, na przykład celem przesłania rachunków lub nawiązania kontaktów w przypadku występujących problemów.

  Na koniec używamy danych wszystkich użytkowników, aby w interesie uczciwych użytkowników efektywnie przeciwdziałać nadużyciom w ramach naszego rynku nieruchomości i aby chronić naszych klientów w tych wypadkach przed stratami.

  Aby móc przyjąć do wiadomości Państwa oferty od możliwie wielu interesantów, rozpowszechniamy inseraty częściowo dodatkowo o kooperujących giełdach nieruchomości. Wiąże się to naturalnie z faktem, iż my przekazujemy Państwa dane kontaktowe (patrz powyżej) do kooperującej giełdy nieruchomości.
  Jeśli nie życzycie sobie Państwo tego dodatkowego serwisu, to możecie zabronić związanego z tym przekazywania waszych danych w każdej chwili poprzez odpowiednie zawiadomienie e-mailem do info@hc24.de.

 5. Czy hc24.de może przekazać Państwa dane innym osobom?

  Za wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 4 nie przekazujemy zasadniczo Państwa danych osobom trzecim.

  Wyjątkowo mogą się zdarzyć sytuacje, w których ustawowo jesteśmy zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych, na przykład w ramach państwowego postępowania ścigania karnego.

  W przypadku zaskarżonego nadużycia rynku hc24.de- powodem przekazania danych innym użytkownikom jest to, iż istnieją uzasadnione i udokumentowane poszlaki nadużycia.

 6. Jak inni obchodzą się z Państwa danymi?

  O ile inaczej nie zaznaczono, niniejsze zasady odnoszą się wyłącznie do naszego użytkowania i zastosowania Państwa danych osobowych.

  Prosimy pamiętać: W zakresie, w którym przekazujecie Państwo swoje dane osobom trzecim, czy to są oferenci czy też pytający na naszej stronie internetowej lub na innych stronach internetowych, Państwa dane mogą tam być użyte do różnych celów.

  Jeśli korzystacie Państwo ze świadczeń osób trzecich, obowiązują Ogólne Warunki Handlowe oraz wytyczne ochrony danych tych przedsiębiorstw. hc24.de nie sprawdza tych warunków i wytycznych.
  Zalecamy Państwu, abyście przedtem zasięgnęli informacji o tych oferentach i ich obchodzeniu się z waszymi danymi, zanim zaczniecie korzystać z ich usług i przekażecie w tym celu swoje dane osobowe.

  Prosimy pamiętać w związku z tym, iż zawsze wtedy, gdy kliknięcie Państwo na link zewnętrzny, zostaniecie skierowani na stronę internetową innego operatora internetowego.